Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE

Aktualności

Strona:
 
 
1
   ...  
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
   ...  
86
 
 
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 8/2022 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
data publikacji: 2022-12-21
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 7/2022 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I.1.4 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPO WP, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym., RPOWP 2014-2020.
data publikacji: 2022-12-21
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 6/2022 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 9- Rewitalizacja małej skali, RPOWP 2014-2020.
data publikacji: 2022-12-21

Serdecznie zapraszamy we wtorek 6 grudnia 2022r. do Michałowa (ul. Młynowa3) na spotkanie ze Świętym Mikołajem, organizowane przez Gminę Michałowo, LGD Puszcza Knyszyńska, Instytut Rodziny ej mamo Magdalena Jurczuk oraz Czerwone Szpilki Koło Gospodyń Wiejskich w Michałowie. Podczas imprezy, w namiocie LGD Puszcza Knyszyńska od godziny 17.00 do godziny 19.00 będzie można uzyskać informacje o założeniach i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska.

data publikacji: 2022-12-05
INFORMACJA - POSIEDZENIE RADY
LGD Puszcza Knyszyńska informuje, że w dniu 08.12.2022r. w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska w Supraślu ul. J. Piłsudskiego 17, planowane jest posiedzenie Rady LGD, dotyczące oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naborów:

- nr 6/2022 - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (w odpowiedzi na nabór wpłynęły 2wnioski),

- nr 7/2022 - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.4. Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (w odpowiedzi na nabór wpłynęły 2 wnioski),

- nr 8/2022 - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (w odpowiedzi na nabór wpłynęły 3 wnioski),

- nr 9/2022 - PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i  turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (w odpowiedzi na nabór wpłynęły 4wnioski).

- nr 10/2022 - PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1.Promocja obszaru, w tym promowanie produktów  i usług lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (w odpowiedzi na nabór wpłynęło 6 wniosków),

- nr 11/2022 - PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (w odpowiedzi na nabór wpłynęły 3 wnioski).

- zaopiniowania zamiany umowy o przyznanie pomocy dla wniosków złożonych do naborów w ramach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich2014-2020.

Posiedzenie Rady LGD Puszcza Knyszyńska, w dniu 08.12.2022r. rozpocznie się o godz. 09.00.
data publikacji: 2022-11-30
Strona:
 
 
1
   ...  
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
   ...  
86
 
 
banery - losowa kolejność
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl