Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE

Aktualności

Strona:
 
 
1
   ...  
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
   ...  
68
 
 

Zapraszamy do konsultacji zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji. Uwagi można zgłaszać do dnia 26 marca 2021r.

data publikacji: 2021-03-12
NABÓR 1/2021 - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska informuje, że w ramach NABORU 1/2021 przedsięwzięcie I.1.4 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska:  Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych, DZIAŁANIE 9.1. 1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPO WP, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, nie wpłynął żaden wniosek.
data publikacji: 2021-02-17
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska zaprasza Członków Stowarzyszenia, Członków Rady LGD,  Beneficjentów oraz Mieszkańców obszaru LGD Puszcza Knyszyńska do udziału w WARSZTACIE REFLEKSYJNYM będącym elementem ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska 2014-2020 realizowanej w roku 2020.
 
WARSZTAT REFLEKSYJNY odbędzie się  22 lutego 2021r. (poniedziałek), w godz. 11.00 - 16.00, w trybie online
data publikacji: 2021-02-12
Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 4/2021 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I.2.2. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 9- Rewitalizacja małej skali, RPOWP 2014-2020.


Planowany nabór wniosków rozpocznie się 23 lutego 2021r. a zakończy 09 marca 2021r.
data publikacji: 2021-02-08
Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 3/2021 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA II.2.2 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu - typ B, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 11 - Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lubobiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem(ulicznym).

Planowany nabór wniosków rozpocznie się 16 lutego 2021r. a zakończy 02 marca 2021r.
data publikacji: 2021-02-01
Strona:
 
 
1
   ...  
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
   ...  
68
 
 
banery - losowa kolejność
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl