Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE

Aktualności

Strona:
 
 
1
   ...  
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
   ...  
57
 
 

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 6/2020 w ramach  przedsięwzięcia I.1.1 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Programy aktywności lokalnej;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPO WP,typ projektu nr 6: Programy aktywności lokalnej.

 

Planowany nabór wniosków rozpocznie się 12 lutego 2020r. a zakończy 26 lutego 2020r.

data publikacji: 2020-01-27
Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 5/2020 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I.2.3. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 7- Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego, RPOWP 2014-2020.


Planowany nabór wniosków rozpocznie się 12 lutego 2020r. a zakończy 26 lutego 2020r.
data publikacji: 2020-01-27
Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 4/2020 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I.2.2. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 9- Rewitalizacja małej skali, RPOWP 2014-2020.

Planowany nabór wniosków rozpocznie się 12 lutego 2020r. a zakończy 26 lutego 2020r.
data publikacji: 2020-01-27
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 3/2020 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I.2.1. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, RPOWP 2014-2020..

Planowany nabór wniosków rozpocznie się 12 lutego 2020r. a zakończy 26 lutego 2020r.
data publikacji: 2020-01-27
NABÓR nr 2/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, CEL III.2. Profesjonalizacja działalności LGD Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Termin,od którego można składać wnioski: 12.02.2020 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski: 26.02.2020 r. do godziny 16:00

data publikacji: 2020-01-27
Strona:
 
 
1
   ...  
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
   ...  
57
 
 
banery - losowa kolejność
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl