Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE

Aktualności

Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
   ...  
70
 
 
Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 13/2021 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA II.2.2 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu - typ B, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 11 - Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym).

Planowany nabór wniosków rozpocznie się 13 lipca 2021r. a zakończy 27 lipca 2021r.
data publikacji: 2021-06-28
Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 11/2021 w ramach  przedsięwzięcia I.1.1 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Programy aktywności lokalnej;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPO WP, typ projektu nr 6: Programy aktywności lokalnej.

Planowany nabór wniosków rozpocznie się 13 lipca 2021r. a zakończy 27 lipca 2021r.
data publikacji: 2021-06-28
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska informuje, że zakończyła się ocena wniosków złożonych w ramach NABORU nr 5/2021, Przedsięwzięcie I.1.1. Programy Aktywności Lokalnej OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 6.
data publikacji: 2021-06-23
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska informuje, że zakończyła się ocena wniosków złożonych w ramach NABORU nr 6/2021, Przedsięwzięcie I.1.4  Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPO WP, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, RPOWP 2014-2020.
data publikacji: 2021-06-23
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska informuje, że zakończyła się ocena wniosków złożonych w ramach NABORU nr 7/2021, Przedsięwzięcie I.2.1. Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, RPOWP 2014-2020.
data publikacji: 2021-06-23
Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
   ...  
70
 
 
banery - losowa kolejność
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl