Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE

Nabory

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska, w latach 2014-2020, w ramach ogłaszanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia przekaże około 30 milionów złotych na wsparcie obszaru. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o naborach w ramach EFS, EFRR i PROW. KOMUNIKAT DOT. DORADZTWA


Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska informuje  o trwającym doradztwie w zakresie prowadzonych naborów wniosków. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie, pod nr tel. 85 710 88 50.


Jednocześnie Informujemy i przypominamy, iż LGD nie świadczy usług doradczych w dwóch ostatnich dniach roboczych naboru wniosków o udzielenie wsparcia. W tych dniach Biuro LGD nie udziela punktowanego w procedurze oceny wniosków doradztwa indywidualnego w zakresie danego naboru. Podczas dwóch ostatnich dni roboczych naboru wniosków pracownicy biura przekazują wszelkie niezbędne informacje telefonicznie lub osobiście.


Ponad to informujemy, iż osoby chcące skorzystać z doradztwa, które nie są uprawnione do reprezentowania danego podmiotu, zobowiązane są do przedstawienia odpowiedniego upoważnienia (pobierz).Zakończone nabory: 


NABÓR NR 10/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej, na operacje z zakresu  tematycznego poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: rozwijanie działalności gospodarczej

Termin, od którego można składać wnioski: od 05 maja 2021 r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski: do 19 maja 2021 r. do godziny 16:00NABÓR nr 9/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.3 Infrastruktura ochrony środowiska w gospodarstwach domowych na operacje z zakresu   DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Typ projektu nr 1: (OZE) instalacje OZE w gospodarstwach domowych – projekty grantowe samorządów (zgodnie z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Termin, od którego można składać wnioski 22.04.2021 r. od godz. 8.00.

Termin, do którego można składać wnioski 06.05.2021 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje o naborzeNABÓR nr 8/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska na operacje z zakresu  DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Typ projektu nr 7 - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Termin, od którego można składać wnioski 22.04.2021 r. od godz. 8.00.

Termin, do którego można składać wnioski 06.05.2021 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje o naborzeNABÓR nr 7/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.1. Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej na operacje z zakresu  DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Typ projektu nr 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Termin, od którego można składać wnioski 22.04.2021 r. od godz. 8.00.

Termin, do którego można składać wnioski 06.05.2021 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje o naborzeNABÓR nr 6/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych;  typ projektu nr 10, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Termin, od którego można składać wnioski: 22 kwietnia 2021r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: 6 maja 2021r.do godziny 15.00

(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 6 maja 2021r. do godziny 16.00)NABÓR nr 5/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 Programy aktywności lokalnej;  typ projektu nr 6, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Termin, od którego można składać wnioski: 22 kwietnia 2021r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: 6 maja 2021r. do godziny 15.00

(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 6 maja 2021r. do godziny 16.00)NABÓR nr 4/2021 w ramach lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej na operacje z zakresu  DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiegona lata 2014-2020
Termin, od którego można składać wnioski 23.02.2021 r. od godz. 8.00.
Termin, do którego można składać wnioski 09.03.2021 r. do godz. 15.00.


NABÓR nr 3/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.2 Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu - typ B na operacje z zakresu  DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 11– Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Termin, od którego można składać wnioski 16.02.2021 r. od godz. 8.00.
Termin, do którego można składać wnioski 02.03.2021 r. do godz. 15.00.


NABÓR nr 2/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.3 Infrastruktura ochrony środowiska w gospodarstwach domowych, na operacje z zakresu DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Typ projektu nr 1: (OZE) instalacje OZE w gospodarstwach domowych – projekty grantowe samorządów (zgodnie z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020
Termin, od którego można składać wnioski 16.02.2021 r. od godz. 8.00.
Termin, do którego można składać wnioski 02.03.2021 r. do godz. 15.00.


NABÓR nr 1/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych;  typ projektu nr 10, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Termin, od którego można składać wnioski: 2 lutego 2021r. od godziny 8.00
Termin, do którego można składać wnioski: 16 lutego 2021r.do godziny 15.00
(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 16 lutego 2021r. do godziny 16.00)


NABÓR nr 10/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska 2014-2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 3. 

Termin, od którego można składać wnioski: od 05.10.2020r. od godziny 8.00
Termin, do którego można składać wnioski: do 19.10.2020r. do godziny 15.00
(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 19.10.2020r. do godziny 16.00).

Szczegółowe informacje dotyczące naboruNABÓR NR 9/2020  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.2 Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu - typ A na operacje z zakresu  DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Typ projektu nr 5 - Ochrona bioróżnorodności i klimatu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Termin, od którego można składać wnioski 05.10.2020 r. od godz. 8.00.

Termin, do którego można składać wnioski 19.10.2020 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje o naborzeNABÓR nr 8/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Termin,od którego można składać wnioski: 07.09.2020 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski: 21.09.2020 r. do godziny 16:00

Szczegółowe informacje dotyczące naboruNABÓR nr 1/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1.Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych na operacjew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Termin, od którego można składać wnioski:12.02.2020 od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski:26.02.2020 do godziny 16:00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru

NABÓR nr 2/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 

Termin, od którego można składać wnioski:12.02.2020 od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski:26.02.2020 do godziny 16:00
Szczegółowe informacje dotyczące naboruNABÓR nr 3/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska  w ramach przedsięwzięcia  I.2.1. Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, RPOWP 2014-2020. 
Termin, od którego można składać wnioski: 12 lutego 2020r. od godziny 8.00
Termin, do którego można składać wnioski: 26 lutego 2020r. do godziny 15.00


NABÓR nr 4/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska  w ramach przedsięwzięcia I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 9- Rewitalizacja małej skali, RPOWP 2014-2020.
Termin, od którego można składać wnioski: 12 lutego 2020r. od godziny 8.00
Termin, do którego można składać wnioski: 26 lutego 2020r. do godziny 15.00


NABÓR nr 5/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska  w ramach przedsięwzięcia I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 7: Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata2014-2020.
Termin, od którego można składać wnioski: 12 lutego 2020r. od godziny 8.00
Termin, do którego można składać wnioski: 26 lutego 2020r. do godziny 15.00


NABÓR nr 6/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska  w ramach przedsięwzięcia I.1.1 Programy aktywności lokalnej;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 6: Programy aktywności loklanej.
Termin, od którego można składać wnioski: 12 lutego 2020r. od godziny 8.00
Termin, do którego można składać wnioski: 26 lutego 2020r. do godziny 15.00
(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 26 lutego 2020r. do godziny 16.00)
Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-006/20


NABÓR nr 7/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska  w ramach przedsięwzięcia I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Termin, od którego można składać wnioski: 12 lutego 2020r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: 26 lutego 2020r. do godziny 15.00

(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 26 lutego 2020r. do godziny 16.00)

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-007/20

Szczegółowe informacje dotyczące naboruNABÓR nr 6/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Termin,od którego można składać wnioski: 06.12.2019 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski: 20.12.2019 r. do godziny 16:00


NABÓR nr 5/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska  w ramach przedsięwzięcia I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Termin, od którego można składać wnioski: od 13 listopada 2019r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 27 listopada 2019r. do godziny 15.00

(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 27 listopada 2019r. do godziny 16.00)

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-063/19

Szczegółowe informacje dotyczące naboru


NABÓR nr 4/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska  w ramach przedsięwzięcia I.2.1  Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej; Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.

Termin, od którego można składać wnioski: od 14 października 2019r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 30 października 2019r. do godziny 15.00

(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 30 października 2019r. do godziny 15.00)

Numer naboru w GWA:  RPPD.08.06.00-IZ.00-20-041/19

Szczegółowe informacje dotyczące naboruNABÓR nr 3/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska  w ramach przedsięwzięcia I.2.1  Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej; Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.

Termin, od którego można składać wnioski: od 13 maja 2019r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 28 maja 2019r. do godziny 15.00

(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 28 maja 2019r. do godziny 15.00)

Numer naboru w GWA:  RPPD.08.06.00-IZ.00-20-021/19

Szczegółowe informacje dotyczące naboruNABÓR nr 2/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska  w ramach przedsięwzięcia I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Termin, od którego można składać wnioski: od 13 maja 2019r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 28 maja 2019r. do godziny 15.00

(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 28 maja 2019r. do godziny 16.00)

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-030/19

Szczegółowe informacje dotyczące naboruNABÓR nr 1/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska  w ramach przedsięwzięcia I.1.3 Usługi senioralne;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPO WP, typ projektu nr 9: Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności.

Termin, od którego można składać wnioski: od 13 maja 2019r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 28 maja 2019r. do godziny 15.00

(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 28 maja 2019r. do godziny 16.00)

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-029/19

Szczegółowe informacje dotyczące naboruNabór nr 6/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska  w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA II.2.2 Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 5 - Ochrona bioróżnorodności i klimatu.

Termin, od którego można składać wnioski: od 29 czerwca 2018r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 16 lipca 2018r. do godziny 15.00

(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 16 lipca 2018r. do godziny 15.00)

Szczegółowe informacje dotyczące naboruNABÓR nr 5/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.2  Usługi reintegracji społeczno – zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 7. 

Termin, od którego można składać wnioski: od 11 czerwca 2018r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 25 czerwca 2018r. do godziny 15.00
(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 13 kwietnia 2018r. do godziny 16.00)

Szczegółowe informacje dotyczące naboru


NABÓR nr 4/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska- PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej,  OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 6. 

Termin, od którego można składać wnioski: od 11 czerwca 2018r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 25 czerwca 2018r. do godziny 15.00
(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 13 kwietnia 2018r. do godziny 16.00)

Szczegółowe informacje dotyczące naboruNABÓR nr 3/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1. Programy aktywności lokalnej OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 6. 

Termin, od którego można składać wnioski: od 3 kwietnia 2018r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 13 kwietnia 2018r. do godziny 15.00
(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 13 kwietnia 2018r. do godziny 16.00)

Szczegółowe informacje dotyczące naboruNABÓR nr 2/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Termin,od którego można składać wnioski: 26.03.2018r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski: 10.04.2018 r. do godziny 16:00

Szczegółowe informacje dotyczące naboruNABÓR nr 1/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska 2014-2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 6. 

Termin, od którego można składać wnioski: od 11 grudnia 2017r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 5 stycznia 2018r. do godziny 15.00
(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 5 stycznia 2018r. do godziny 16.00)

Szczegółowe informacje dotyczące naboruNABÓR nr 16/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska 2014-2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 3. 
Termin, od którego można składać wnioski: od 11.12.2017r. od godziny 8.00
Termin, do którego można składać wnioski: do 18.12.2017r. do godziny 15.00
(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 18.12.2017r. do godziny 16.00).
Szczegółowe informacje dotyczące naboru


NABÓR nr 15/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska,PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali, RPOWP 2014-2020. 
-    Termin, od którego można składać wnioski 06.12.2017 r. od godz. 8.00.

-    Termin, do którego można składać wnioski 21.12.2017 r. do godz. 15.00.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru


NABÓR NR 14/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna  w Puszczy Knyszyńskiej, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego:rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Termin, od którego można składać wnioski:05.12.2017 od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski:20.12.2017 do godziny 16:00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru


NABÓR nr 13/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Termin, od którego można składać wnioski:05.12.2017 od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski:20.12.2017 do godziny 16:00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru


NABÓR nr 12/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1.Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych na operacjew ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Termin, od którego można składać wnioski:05.12.2017 od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski:20.12.2017 do godziny 16:00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru

 

NABÓR nr 11/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska 2014-2020,  PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.2: Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 5 - Ochrona bioróżnorodności i klimatu.

Planowany nabór wniosków rozpocznie się 13 września 2017r. a zakończy 27 września 2017r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru


NABÓR nr 10/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska 2014-2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 3. 

Termin, od którego można składać wnioski: od 16.08.2017r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 30.08.2017r. do godziny 15.00

(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 30.08.2017r. do godziny 16.00).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru


NABÓR nr 9/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE

I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Typ projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego.

Termin, od którego można składać wnioski: 10.08.2017r. od godziny 8:00
Termin, do którego można składać wnioski: 31.08.2017r. do godziny 15:00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru


NABÓR nr 8/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

Termin, od którego można składać wnioski: 19.06.2017 od godziny 8:00
Termin, do którego można składać wnioski: 04.07.2017 do godziny 16:00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru


NABÓR nr 7/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.2. Współpraca podmiotów gospodarczych na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR. 

Termin, od którego można składać wnioski: 30.05.2017 od godziny 8:00
Termin, do którego można składać wnioski: 14.06.2017 do godziny 16:00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru


NABÓR nr 6/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska,PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Termin, od którego można składać wnioski: 30.05.2017 od godziny 8:00
Termin, do którego można składać wnioski: 14.06.2017 do godziny 16:00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru


NABÓR nr 5/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 
Termin, od którego można składać wnioski: 30.05.2017 od godziny 8:00
Termin, do którego można składać wnioski: 14.06.2017 do godziny 16:00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru


NABÓR nr 4/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska 2014-2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 6. 

Termin, od którego można składać wnioski: od 31 marca 2017r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 20 kwietnia 2017r. do godziny 15.00

(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć 20 kwietnia 2017r. do godziny 16.00)

Szczegółowe informacje NABÓR 4/2017NABÓR NR 3/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4.Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Termin, od którego można składać wnioski: od 22 marca 2017 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski: do 13 kwietnia 2017r. do godziny 16:00


Szczegółowe informacje NABÓR 3/2017NABÓR NR 2/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna  w Puszczy Knyszyńskiej, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Termin, od którego można składać wnioski: od 22 marca 2017 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski: do 13 kwietnia 2017r. do godziny 16:00


Szczegółowe informacje NABÓR 2/2017
NABÓR nr 1/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska 2014-2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 6.


Termin, od którego można składać wnioski: od 5 stycznia 2017r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 27 stycznia 2017r. do godziny 15.00


Szczegółowe informacje NABÓR 1/2017
NABÓR nr 3/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Typ projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego.

Termin, od którego można składać wnioski: od 12 grudnia 2016r. od godziny 08:00
Termin, do którego można składać wnioski: do 30 grudnia 2016r. do godziny 15:00

Szczegółowe informacje NABÓR nr 3/2016NABÓR nr 4/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.I.2 Usługi reintegracji społeczno – zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 7.

Termin, od którego można składać wnioski: 16 grudnia 2016r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski: 22 grudnia 2016r. do godziny 15.00

Szczegółowe informacje NABÓR 4/2016NABÓR NR 2/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej, na operacje z zakresu  tematycznego poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: rozwijanie działalności gospodarczej

Termin, od którego można składać wnioski: od 31 października 2016r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski: do 14 listopada 2016r. do godziny 16:00

Szczegółowe informacje NABÓR nr 2/2016NABÓR nr 1/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.2. Usługi reintegracji społeczno –zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Typ projektu nr 7 RPOWP 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski: od 18 października 2016r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski: do  2 listopada 2016r. do godziny 15:00

Szczegółowe informacje NABÓR nr 1/2016EFSEFRRPROW
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl