Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Nabory

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska, w latach 2014-2020, w ramach ogłaszanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia przekaże około 30 milionów złotych na wsparcie obszaru. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o naborach w ramach EFS, EFRR i PROW. 


Informujemy, iż na 2 dni robocze przed zakończeniem każdego naboru wniosków o udzielenie wsparcia, Biuro LGD nie udziela doradztwa indywidualnego w zakresie danego naboru. Na doradztwo zapraszamy od wtorku do piątku, w godzinach 10.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie, pod nr tel. 85 710 88 50. Ponad to informujemy, iż osoby chcące skorzystać z doradztwa, które nie są uprawnione do reprezentowania danego podmiotu, zobowiązane są do przedstawienia odpowiedniego upoważnienia (pobierz).


Aktualne nabory:


NABÓR nr 4/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska 2014-2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 6. 

Termin, od którego można składać wnioski: od 31 marca 2017r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 20 kwietnia 2017r. do godziny 15.00

(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć 20 kwietnia 2017r. do godziny 16.00)


Szczegółowe informacje NABÓR 4/2017NABÓR NR 3/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4.Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Termin, od którego można składać wnioski: od 22 marca 2017 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski: do 13 kwietnia 2017r. do godziny 16:00


Szczegółowe informacje NABÓR 3/2017NABÓR NR 2/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna  w Puszczy Knyszyńskiej, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Termin, od którego można składać wnioski: od 22 marca 2017 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski: do 13 kwietnia 2017r. do godziny 16:00


Szczegółowe informacje NABÓR 2/2017Zakończone nabory:


NABÓR nr 1/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska 2014-2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 6.


Termin, od którego można składać wnioski: od 5 stycznia 2017r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 27 stycznia 2017r. do godziny 15.00


Szczegółowe informacje NABÓR 1/2017
NABÓR nr 3/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Typ projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego.

Termin, od którego można składać wnioski: od 12 grudnia 2016r. od godziny 08:00
Termin, do którego można składać wnioski: do 30 grudnia 2016r. do godziny 15:00

Szczegółowe informacje NABÓR nr 3/2016NABÓR nr 4/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.I.2 Usługi reintegracji społeczno – zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 7.

Termin, od którego można składać wnioski: 16 grudnia 2016r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski: 22 grudnia 2016r. do godziny 15.00

Szczegółowe informacje NABÓR 4/2016NABÓR NR 2/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej, na operacje z zakresu  tematycznego poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: rozwijanie działalności gospodarczej

Termin, od którego można składać wnioski: od 31 października 2016r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski: do 14 listopada 2016r. do godziny 16:00

Szczegółowe informacje NABÓR nr 2/2016NABÓR nr 1/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.2. Usługi reintegracji społeczno –zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Typ projektu nr 7 RPOWP 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski: od 18 października 2016r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski: do  2 listopada 2016r. do godziny 15:00

Szczegółowe informacje NABÓR nr 1/2016EFSEFRRPROW
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl