Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
31
 
 
W ramach kampanii społecznej na rzecz jakości życia i podniesienia aktywności grup defaworyzowanych na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska serdecznie zapraszamy na spotkanie z panem Michałem Pawłem Gawłem oraz z panem Marcinem Gacutą. 

data publikacji: 2018-06-22

Informujemy, iż zmianie uległ wzór minimalnegozakresu umowy/ porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środkówEFS wraz z załącznikami w ramach naborów NR 10/2017, 16/2017, 1/2018, 3/2018, 4/2018i 5/2018
data publikacji: 2018-06-15
Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 6/2018 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA II.2.2 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Infrastruktura służąca ochronie bioróżnorodności i klimatu, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 5 - Ochrona bioróżnorodności i klimatu.


Planowany nabór wniosków rozpocznie się 29 czerwca 2018r. a zakończy 16 lipca 2018r.
data publikacji: 2018-06-13
INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY
Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska dotyczące protestów złożonych w ramach naboru nr 2/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej operacje z zakresu tematycznego poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, odbędzie się w dniu 19.06.2018r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska w Supraślu przy ul.
J. Piłsudskiego 17. Początek posiedzenia Rady godz. 9.00.
data publikacji: 2018-06-11

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zapisy Procedury ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie propozycji wprowadzenia zmian w zapisach trzech Lokalnych Kryteriów Wyboru i Oceny Operacji LGD Puszcza Knyszyńska.data publikacji: 2018-06-07
Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
31
 
 
banery - losowa kolejność
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl