Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
   ...  
27
 
 
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska informuje, że zakończyła się ocena wniosków złożonych w ramach NABORU nr 15/2017, Przedsięwzięcie I.2.2. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 9 - Rewitalizacja małej skali, RPOWP 2014-2020.

data publikacji: 2018-02-08
Informujemy, iż zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

data publikacji: 2018-02-06
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska informuje, że zakończyła się ocena wniosków złożonych w ramach NABORU nr 1/2018, Przedsięwzięcie I.1.1. Programy aktywności lokalnej LSR  LGD Puszcza Knyszyńska, Oś priorytetowa  IX. Rozwój lokalny, DZIAŁANIE 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej.
data publikacji: 2018-01-26
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska informuje, że zakończyła się ocena wniosków złożonych w ramach NABORU nr 10/2017, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.3. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
data publikacji: 2018-01-26
Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska informuje, że posiedzenie Rady dotyczące:

  • naboru nr 12/2017 - PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
  • naboru nr 13/2017 – PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
  • naboru nr 14/2017 – PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i  turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
  • naboru nr 15/2017 - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
odbędzie się w dniu 01.02.2018 r. (czwartek) o godzinie 09:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska.
data publikacji: 2018-01-24
Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
   ...  
27
 
 
banery - losowa kolejność
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl