Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
   ...  
28
 
 
Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska informuje, że posiedzenie Rady dotyczące:

  • naboru nr 12/2017 - PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
  • naboru nr 13/2017 – PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
  • naboru nr 14/2017 – PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i  turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
  • naboru nr 15/2017 - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
odbędzie się w dniu 01.02.2018 r. (czwartek) o godzinie 09:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska.
data publikacji: 2018-01-24
Zapraszamy na szkolenie osoby zainteresowane ubieganiem się o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
data publikacji: 2018-01-15
Zapraszamy na szkolenie Wnioskodawców, których operacje zostały wybrane przez LGD Puszcza Knyszyńska do realizacji oraz Wnioskodawców, których wnioski są w trakcie oceny.
data publikacji: 2018-01-15
Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska informuje, że posiedzenie Rady dotyczące:
  • naboru nr 16/2017 - PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.3. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
  • naboru nr 1/2018- PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

odbędzie się w dniu 19.01.2018 r. (piątek) o godzinie09:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska.


data publikacji: 2018-01-11
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska zaprasza do złożenia oferty osoby zainteresowane pełnieniem funkcji ANIMATORA w projekcie p.n. „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII., Działanie 7.1: Rozwój działań aktywnej integracji.
data publikacji: 2017-12-21
Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
   ...  
28
 
 
banery - losowa kolejność
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl