Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jakie są najbardziej efektywne formy komunikacji z mieszkańcami obszaru LGD w zakresie realizacji LSR?
Kontakt telefoniczny
Kontakt osobisty w biurze
Spotkania / szkolenia
Lokalna prasa
Strona internetowa LGD
Informacje na portalach gminnych
Akcje promocyjne
Kontakt poprzez e-mail
Formularz kontaktowy na stronie internetowej
Komunikatory internetowe (np. Messenger)
Social media (np. Facebook)
Fiszki z pomysłami, składane bezpośrednio do biura LGD
Newsletter
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE
Czy na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska istnieje potrzeba rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych w zakresie:
agroturystyki
zagród edukacyjnych
gospodarstw opiekuńczych
krótkich łańcuchów żywnościowych
Którą z grup, uważają Państwo za grupę znajdującą się w niekorzystnej sytuacji na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska?
Dzieci i młodzież do 18 roku życia
Osoby młode - do 25 roku życia
Seniorzy - osoby powyżej 60 roku życia
Kobiety
Osoby z niepełnosprawnościami
Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami
Osoby poszukujące zatrudnienia, w tym mieszkańcy osiedli po-PGR
Migranci

Aktualności

Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
   ...  
82
 
 
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 7/2022 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I.1.4 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPO WP, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym., RPOWP 2014-2020.
data publikacji: 2022-12-21
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 6/2022 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 9- Rewitalizacja małej skali, RPOWP 2014-2020.
data publikacji: 2022-12-21

Serdecznie zapraszamy we wtorek 6 grudnia 2022r. do Michałowa (ul. Młynowa3) na spotkanie ze Świętym Mikołajem, organizowane przez Gminę Michałowo, LGD Puszcza Knyszyńska, Instytut Rodziny ej mamo Magdalena Jurczuk oraz Czerwone Szpilki Koło Gospodyń Wiejskich w Michałowie. Podczas imprezy, w namiocie LGD Puszcza Knyszyńska od godziny 17.00 do godziny 19.00 będzie można uzyskać informacje o założeniach i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska.

data publikacji: 2022-12-05
INFORMACJA - POSIEDZENIE RADY
LGD Puszcza Knyszyńska informuje, że w dniu 08.12.2022r. w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska w Supraślu ul. J. Piłsudskiego 17, planowane jest posiedzenie Rady LGD, dotyczące oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naborów:

- nr 6/2022 - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (w odpowiedzi na nabór wpłynęły 2wnioski),

- nr 7/2022 - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.4. Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (w odpowiedzi na nabór wpłynęły 2 wnioski),

- nr 8/2022 - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (w odpowiedzi na nabór wpłynęły 3 wnioski),

- nr 9/2022 - PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i  turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (w odpowiedzi na nabór wpłynęły 4wnioski).

- nr 10/2022 - PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1.Promocja obszaru, w tym promowanie produktów  i usług lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (w odpowiedzi na nabór wpłynęło 6 wniosków),

- nr 11/2022 - PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (w odpowiedzi na nabór wpłynęły 3 wnioski).

- zaopiniowania zamiany umowy o przyznanie pomocy dla wniosków złożonych do naborów w ramach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich2014-2020.

Posiedzenie Rady LGD Puszcza Knyszyńska, w dniu 08.12.2022r. rozpocznie się o godz. 09.00.
data publikacji: 2022-11-30
31 PAŹDZIERNIKA 2022 r. - DNIEM WOLNYM OD PRACY
Informujemy, iż poniedziałek 31 października 2022 r. jest dniem wolnym od pracy w LGD Puszcza Knyszyńska. Dniem pracującym będzie sobota, 19 listopada 2022r. 
data publikacji: 2022-10-28
Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
   ...  
82
 
 
banery - losowa kolejność
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl