Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
   ...  
28
 
 

W ramach kampanii społecznej na rzecz jakości życia i podniesienia aktywności grup defaworyzowanych na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska serdecznie zapraszamy na spotkanie z panią Danutą Bagińską – lokalną działaczką, aktywistką, prezesem Stowarzyszenia BARWA, wnioskodawczynią i beneficjentką projektów LGD, słowem – z osobą, która odniosła sukces. 
data publikacji: 2017-12-14

Lokalna Grupa Działania  - Puszcza Knyszyńska zaprasza na szkolenia skierowane do Wnioskodawców: przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków pomocy społecznej oraz innych zainteresowanych udziałem w naborze w ramach PROGRAMÓW AKTYWNOŚCI LOKALNEJ. 

data publikacji: 2017-12-11

Dotyczy naboru nr 1/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska2014-2020, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 6 - Programy Aktywności Lokalnej.

 

LGD Puszcza Knyszyńska, informuje, iż w wyniku zmiany Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA2014 EFS) dla RPOWP -wersja 2.0.2, zmianie uległ WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH RPOWP (EFS). 

data publikacji: 2017-12-07
Dotyczy naboru nr 16/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska 2014-2020, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.3. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 3 - Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

LGD Puszcza Knyszyńska, informuje, iż w wyniku zmiany Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA2014 EFS) dla RPOWP - wersja 2.0.2, zmianie uległ WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH RPOWP (EFS).  

data publikacji: 2017-12-07


Dotyczy naboru nr 1/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska2014-2020, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 6 - Programy Aktywności Lokalnej.

 

LGD Puszcza Knyszyńska, informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego będącej Instytucją Zarządzającą RPOWP, zmianie uległ WYKAZ DOPUSZCZALNYCH STAWEK DLA TOWARÓW I USŁUG obowiązujący dla naborów ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z EFS.
data publikacji: 2017-12-06
Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
   ...  
28
 
 
banery - losowa kolejność
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl