Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE

Aktualności

Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
   ...  
57
 
 
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o zmianie oraz częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zmiana wytycznych jest stosowana od 1 lutego 2020 roku, częściowe zawieszenie stosowania wytycznych obowiązuje od 1 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

data publikacji: 2020-05-25
INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY
LGD Puszcza Knyszyńska informuje, że w dniu 15.05.2020 r. o godz. 09:00  planowane jest Posiedzenie Rady LGD, dotyczące:
  • oceny i wyboru wniosku złożonego w ramach naboru nr 1/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
  • oceny i wyboru wniosku złożonego w ramach naboru nr 2/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
  • oceny i wyboru wniosku złożonego w ramach naboru nr 3/2020 - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.1  Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
  • oceny i wyboru wniosku złożonego w ramach naboru nr 4/2020 - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
  • oceny i wyboru wniosku złożonego w ramach naboru nr 5/2020 - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
  • oceny i wyboru wniosku złożonego w ramach naboru nr 6/2020 - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
  • oceny i wyboru wniosku złożonego w ramach naboru nr 7/2020 - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Rada odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 58.