Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE

Znajdź partnera do projektu

Chcesz aby Twoje dane znalazły się na tej liście ?
Prześlij nam je wypełniając prosty formularz klikając tutaj

Stowarzyszenie Promocji Artystycznej

SOLNIKI 44 siedlisko kultury Solniki 44 to adres siedliska w gminie Zabłudów, które stało się niezależnym centrum kulturalnym. Osobowościami prawnymi, które reprezentują miejsce działań twórczych są Stowarzyszenie Promocji Artystycznej oraz Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia. Owe organizacje pozarządowe mają w swym dorobku wiele inicjatyw, związanych z tworzeniem warunków rozwoju sztuki niezależnej, propagowaniem i promocją dorobku artystycznego młodego pokolenia artystów (związanych głównie ze sztukami teatralnymi), wywodzących się z regionu podlaskiego. Reprezentowane przez Stowarzyszenie i Fundację teatry niezależne, Kompania Doomsday i Grupa Coincidentia, są rozpoznawalnymi markami na mapie kulturalnej Polski i Europy. Efekty ich działalności artystycznej są prezentowane i nagradzane na prestiżowych festiwalach teatralnych o zasięgu międzynarodowym. Trzon i założyciele Grupy Coincidentia, Dagmara Sowa i Paweł Chomczyk (zasiadający w zarządach obu w/w organizacji pozarządowych), są inicjatorami i inwestorami projektu Solniki 44. Ich założeniem jest stworzenie miejsca, które stanowiłoby przestrzeń do pracy nad nowymi produkcjami prowadzonego przez nich teatru, co wiązałoby się z zapraszaniem do siedliska wybitnych twórców z Polski i zagranicy. Ponadto celem pomysłodawców jest integrowanie środowisk lokalnych (artystów z Podlasia) w pracy nad tworzeniem na gruncie innych dyscyplin sztuki (plastyka, muzyka, taniec, etc.). Solniki 44 to także miejsce działań edukacyjnych o charakterze artystycznym. Planowane są różnego rodzaju warsztaty dla rozmaitych grup (dobieranych pod względem kryterium wieku, statutu społecznego, dostępności do dóbr kulturalnych itd.). Działania edukacyjne będą prowadzone zarówno przez artystów lokalnych jak i znanych przedstawicieli poszczególnych dyscyplin sztuki z kraju i zagranicy. Odbiorcami efektów prac warsztatowych, teatralnych i wszelkich innych prowadzonych w siedlisku będą zarówno środowiska bezpośrednio zainteresowane sztuką, jak również pozyskiwana na drodze promocji poszczególnych zadań publiczność lokalna. e-mail: info.solniki44@gmail.com
Fundacja Sukurs

Specjalizujemy się w udzielaniu wszechstronnego wsparcia dzieciom niepełnosprawnym, ich rodzicom, rodzinom. Nasze główne cele: tworzenie ośrodków ogólnodostępnych edukacji, terapii, opieki i rehabilitacji na każdym etapie rozwoju człowieka; promocja i prowadzenie alternatywnych form edukacji, opieki i rehabilitacji nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi; prowadzenie przedsięwzięć, wspieranie inicjatyw (w tym charytatywnych) o charakterze oświatowym, edukacyjnym, religijnym, kulturalnym, artystycznym, sportowym, zdrowotnym i ekologicznym; organizacja imprez, warsztatów, szkoleń, kursów i konferencji; przeciwdziałanie ubóstwu i patologiom; niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonym wykluczeniem społecznym i wykluczonym oraz działanie na rzecz wyrównywania szans społecznych tych osób i ich rodzin; wszechstronne działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja tych osób oraz ich rodzin ze środowiskiem; propagowanie i wspieranie wolontariatu; e-mail: oldakowska.anna@gmail.com
FUNDACJA ZDROWE MIASTO

FUNDACJA ZDROWE MIASTO zaprasza do współpracy w zakresie organizacji spotkań, kongresów, sympozjów i innych wydarzeń. Jesteśmy zainteresowani także realizacją nowych, ciekawych wyzwań i projektów. Zapraszamy do współpracy. mchomicka@zdrowemiasto.org
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl