Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE

Aktualności

Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
53
 
 
Informujemy, iż od dnia 25 maja 2020 r. system pracy LGD Puszcza Knyszyńska ulega zmianie.  Biuro  LGD jest otwarte w ograniczonym zakresie. 

data publikacji: 2020-05-25
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o zmianie oraz częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zmiana wytycznych jest stosowana od 1 lutego 2020 roku, częściowe zawieszenie stosowania wytycznych obowiązuje od 1 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

data publikacji: 2020-05-25
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dn. 05.05.2020 r. przedstawił szczegółowe wyjaśnienia dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań wynikających ze stanu epidemii w Polsce.
data publikacji: 2020-05-07
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

data publikacji: 2020-05-07
Instytucja Zarządzająca RPOWP  informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją, z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, każdy przypadek opóźnień w realizacji projektów będzie rozpatrywany indywidualnie. IZ dopuszcza wydłużanie terminów, zmianę harmonogramów i zapewnia, że jest otwarta wobec problemów, jakie napotykają beneficjenci.
IZ prosi o dokumentowanie wszystkich zaistniałych powodów, czynników i zdarzeń, mających wpływ na zmianę realizacji projektu. Każde rozwiązanie, stanowiące odstępstwo od przyjętych reguł wdrażania funduszy unijnych, powinno być uzasadnione realnym wpływem pandemii na realizację projektu.

data publikacji: 2020-03-24
Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
53
 
 
banery - losowa kolejność
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl