Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Razem lepiej

Zapraszamy wszystkich uczestników projektu "Razem lepiej" wraz z rodzinami na spotkanie integracyjne, które odbędzie się w niedzielę 18 czerwca w godzinach 13.00-18.00 nad Zalewem w Jasionówce.
data publikacji: 2017-06-13 10:27:40
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska zaprasza do złożenia oferty osoby zainteresowane pełnieniem funkcji PSYCHOLOGA w projekcie p.n. „Razem lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII., Działanie 7.1: Rozwój działań aktywnej integracji.
data publikacji: 2017-05-08 18:03:45
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska zaprasza do złożenia oferty osoby zainteresowane pełnieniem funkcji COACHA w projekcie p.n. „Razem lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII., Działanie 7.1: Rozwój działań aktywnej integracji
data publikacji: 2017-05-08 17:54:23
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska zaprasza do złożenia oferty osoby zainteresowane pełnieniem funkcji ANIMATORA w projekcie p.n. „Razem lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII., Działanie 7.1: Rozwój działań aktywnej integracji.
data publikacji: 2017-05-08 17:51:03
Caritas Archidiecezji Białostockiej realizuje projekt pt.: „Razem lepiej” w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania – Puszcza Knyszyńska, Gminą Choroszcz (Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choroszczy), Gminą Jasionówka (Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jasionówce) oraz Gminą Knyszyn (Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Knyszynie). 
Projekt zakłada zrealizowanie na terenach ww. gmin ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej dla 60 osób objętych pomocą społeczną. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty kompleksowym wsparciem poprzez zastosowanie co najmniej dwóch różnych form wsparcia. 
data publikacji: 2017-05-08 17:48:24
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl