Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE

Razem lepiej

Strona:
 
 
1
 
2
 
 
 
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska zaprasza do złożenia oferty osoby zainteresowane pełnieniem funkcji ANIMATORA w projekcie p.n. „Razem lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa VII., Działanie 7.1: Rozwój działań aktywnej integracji.
data publikacji: 2017-05-08 17:51:03
Caritas Archidiecezji Białostockiej realizuje projekt pt.: „Razem lepiej” w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania – Puszcza Knyszyńska, Gminą Choroszcz (Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choroszczy), Gminą Jasionówka (Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jasionówce) oraz Gminą Knyszyn (Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Knyszynie). 
Projekt zakłada zrealizowanie na terenach ww. gmin ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej dla 60 osób objętych pomocą społeczną. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty kompleksowym wsparciem poprzez zastosowanie co najmniej dwóch różnych form wsparcia. 
data publikacji: 2017-05-08 17:48:24
Strona:
 
 
1
 
2
 
 
 
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl