Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jakie są najbardziej efektywne formy komunikacji z mieszkańcami obszaru LGD w zakresie realizacji LSR?
Kontakt telefoniczny
Kontakt osobisty w biurze
Spotkania / szkolenia
Lokalna prasa
Strona internetowa LGD
Informacje na portalach gminnych
Akcje promocyjne
Kontakt poprzez e-mail
Formularz kontaktowy na stronie internetowej
Komunikatory internetowe (np. Messenger)
Social media (np. Facebook)
Fiszki z pomysłami, składane bezpośrednio do biura LGD
Newsletter
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE
Czy na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska istnieje potrzeba rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych w zakresie:
agroturystyki
zagród edukacyjnych
gospodarstw opiekuńczych
krótkich łańcuchów żywnościowych
Którą z grup, uważają Państwo za grupę znajdującą się w niekorzystnej sytuacji na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska?
Dzieci i młodzież do 18 roku życia
Osoby młode - do 25 roku życia
Seniorzy - osoby powyżej 60 roku życia
Kobiety
Osoby z niepełnosprawnościami
Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami
Osoby poszukujące zatrudnienia, w tym mieszkańcy osiedli po-PGR
Migranci

Aktualności

Strona:
 
 
1
   ...  
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
   ...  
82
 
 

Szanowni Państwo,

 

Zarząd LGD Puszcza Knyszyńska serdecznie zaprasza w dniu 8 marca 2022r. na szkolenia dla wnioskodawców/beneficjentów, dotyczące naborów wniosków w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach LSR LGD Puszcza Knyszyńska 2014-2020 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:


1. Przedsięwzięcie I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności.


2. Przedsięwzięcie II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej.

data publikacji: 2022-02-25
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska zaprasza Członków Stowarzyszenia, Członków Rady LGD, Beneficjentów oraz Mieszkańców obszaru LGD Puszcza Knyszyńska do udziału w WARSZTACIE REFLEKSYJNYM będącym elementem ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska 2014-2020 realizowanej w 2021 roku.

data publikacji: 2022-02-07
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 3/2022 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA II.1.1. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Podejmowanie działalności gospodarczej operacje z zakresu  tematycznego poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Termin, od którego można składać wnioski: 31.01.2022 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski: 14.02.2022 r. do godziny 16:00

data publikacji: 2022-01-17
LGD Puszcza Knyszyńska oraz  Instytucja Zarządzająca informują, iż zmianie uległ załącznik do ogłoszeń o naborze wniosków – Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD. tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU).
data publikacji: 2022-01-12
7 STYCZNIA 2022 r.- DNIEM WOLNYM OD PRACY
Informujemy, że dzień 7 stycznia 2022r. jest dniem wolnym od pracy w LGD Puszcza Knyszyńska (za Święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 r.). 
data publikacji: 2022-01-04
Strona:
 
 
1
   ...  
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
   ...  
82
 
 
banery - losowa kolejność
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl