Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE

Aktualności

Strona:
 
 
1
   ...  
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
   ...  
57
 
 
NABÓR nr 1/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, CEL III.1. Promocja i sieciowanie zidentyfikowanej oferty LGD PK pod wspólną marką, PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów  i usług lokalnych, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Termin,od którego można składać wnioski: 12.02.2020 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski: 26.02.2020 r. do godziny 16:00

data publikacji: 2020-01-27

Szanowni Państwo,

 

Prezes LGD Puszcza Knyszyńska Adam Kamiński, wraz z Zarządem, serdecznie zaprasza w dniu 30 stycznia 2020 r. na szkolenia dla wnioskodawców/ beneficjentów, dotyczące planowanych naborów wniosków w ramach:


1. Przedsięwzięcia I.2.2 Nadawanie nowych funkcjiprzestrzeni publicznej (EFRR).


2. Przedsięwzięcia I.2.3. Udostępnianie społecznościdziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska.

data publikacji: 2020-01-23
LGD Puszcza Knyszyńska oraz  Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

data publikacji: 2020-01-08
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska informuje, że zakończyła się ocena wniosków złożonych w ramach NABORU nr 4/2019, Przedsięwzięcie I.2.1. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, RPOWP 2014-2020.
data publikacji: 2019-12-19
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska informuje, że zakończyła się ocena wniosków złożonych w ramach NABORU nr 5/2019, Przedsięwzięcie I.1.4 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPO WP, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym., RPOWP 2014-2020.
data publikacji: 2019-12-19
Strona:
 
 
1
   ...  
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
   ...  
57
 
 
banery - losowa kolejność
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl