Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

Strona:
 
 
1
   ...  
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
   ...  
28
 
 
Prezes LGD Puszcza Knyszyńska Adam Kamiński zaprasza w imieniu Zarządu i Biura na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 2 lutego 2017 r.(czwartek) w biurze LGD Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu. Spotkanie ma na celu prezentację założeń dwóch konkursów ze środków PROW w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, w tym świetlic wiejskich.
data publikacji: 2017-01-23

Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska informuje, że zakończyła się ocena wniosków złożonych w ramach NABORU nr 4/2016, PRZEDSIĘWZIĘCIA I.1.2. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Usługi reintegracji społeczno – zawodowej i wsparcia zatrudnienia. 

data publikacji: 2017-01-13
INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska informuje, że posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru nr 3/2016 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, odbędzie się w dniu 18.01.2017 r.
data publikacji: 2017-01-11

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska informuje, iż wprowadzono  zmiany w ramach Ogłoszenia o naborze 1/2017.

UWAGA! Zmianie uległ Numer naboru w GWA2014 (EFS) na: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/17.
data publikacji: 2017-01-05
INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska informuje, że posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru nr 4/2016 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.2. Usługi reintegracji społeczno – zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia na operacje z zakresu: typ projektu nr 7, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, odbędzie się w dniu 10.01.2017 r.
data publikacji: 2017-01-03
Strona:
 
 
1
   ...  
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
   ...  
28
 
 
banery - losowa kolejność
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl