Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

Strona:
 
 
1
   ...  
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
   ...  
32
 
 
LGD Puszcza Knyszyńska zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Planowany termin naboru:30.05.2017 - 14.06.2017
data publikacji: 2017-05-15
Komunikat z 9 maja 2017r. dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmioty inne niż LGD oraz Ogólnych warunków umów 

data publikacji: 2017-05-11

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska 2014-2020.
data publikacji: 2017-05-09

Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska zaprasza osoby zainteresowane pełnieniem funkcji: ANIMATORA, COACHA, PSYCHOLOGA w projekcie p.n. „Razem lepiej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do złożenia ofert na w/w stanowiska.
data publikacji: 2017-05-08
INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska informuje, że posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach:

  • naboru nr 2/2017 - PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna  w Puszczy Knyszyńskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
  • naboru nr 3/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4.  Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz
  • naboru nr 4/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1. Programy Aktywności Lokalnej, typ projektu nr 6, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

oraz zaopiniowania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, odbędzie się w dniu 09.05.2017 r.

data publikacji: 2017-04-28
Strona:
 
 
1
   ...  
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
   ...  
32
 
 
banery - losowa kolejność
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl