Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE

NABÓR 5/2018 CIS/KIS

Informujemy, iż zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy/ porozumienia  o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS wraz z załącznikami. 

data publikacji: 2018-08-28 14:37:26
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 52018 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I.1.2. Usługi reintegracji społeczno – zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 7.
data publikacji: 2018-07-18 10:37:04

Informujemy, iż zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy/ porozumienia  o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS wraz z załącznikami.
data publikacji: 2018-06-15 13:43:19
Informujemy, iż zmianie uległ załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/2018.data publikacji: 2018-05-30 13:20:04
Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska ogłasza nabór, którego przedmiotem jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy I.1. Integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska, przedsięwzięcie I.1.2. Usługi reintegracji społeczno – zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektów według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, nr 7. Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS.
data publikacji: 2018-05-24 13:49:52
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl