Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

NABÓR 5/2019 WSPARCIE RODZIN

LGD Puszcza Knyszyńska oraz  Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

data publikacji: 2019-11-26 12:09:43

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 5/2019 w ramach  przedsięwzięcia I.1.4 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPO WP, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin,w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

 

Planowany nabór wniosków rozpocznie się 13 listopada 2019r. a zakończy 27 listopada 2019r.

data publikacji: 2019-10-29 11:08:01
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl