Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

NABÓR 4/2018 PALe

Informujemy, iż zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy/ porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS wraz z załącznikami. 

data publikacji: 2018-08-28 14:31:36
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 42018 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I.1.1. Programy Aktywności Lokalnej OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 6.
data publikacji: 2018-07-18 10:23:58

Informujemy, iż zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy/porozumienia  o dofinansowanie projektuwspółfinansowanego ze środków EFS wraz z załącznikami. 
data publikacji: 2018-06-15 13:31:17
Informujemy, iż zmianie uległ załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków nr 4/2018. data publikacji: 2018-05-30 13:18:01
Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska ogłasza nabór, którego przedmiotem jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy I.1. Integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska, przedsięwzięcie I.1.1. Programy Aktywności Lokalnej, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektów według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, nr 6: Programy aktywności lokalnej.
data publikacji: 2018-05-24 10:46:02
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl