Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE

Aktualności

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE SZKOLENIOWE
W dniu 15 maja 2019r. odbędą się trzy szkolenia dla wnioskodawców/ beneficjentów, dotyczące aktualnych naborów wniosków w ramach: 

1. Przedsięwzięcia I.1.3 Usługi senioralne (EFS), w ramach którego przewiduje się m.in. wsparcie projektów w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami; oraz innych usług zwiększających mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych (nabór 1/2019).

2. Przedsięwzięcia I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych (EFS), w ramach którego przewiduje się m.in. wsparcie projektów w zakresie wsparcia rodzin z obszaru LGD Puszcza Knyszyńska, na rzecz wzmocnienia ich roli i funkcji, dotyczących konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, rodzinnego, pedagogicznego, psychologicznego oraz wsparcia dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, m.in. ognisk wychowawczych, kół zainteresowań, świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych (nabór 2/2019).

3. Przedsięwzięcia I.2.1 Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej (EFRR), w ramach którego przewiduje się wsparcie miejsc integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej, m.in. poprzez przebudowę, remont, modernizację, adaptację i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem m.in. na warsztaty, kluby, centra integracji społecznej, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży (nabór 3/2019).


Szkolenia odbędą się w dniu 15 maja 2019r. (środa) w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska przy ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, w sali narad. 

Szkolenia rozpoczną się o godzinie 12.00. 

Planowane godziny szkoleń:
1. 12.00-13.00 - I.1.3 Usługi senioralne (EFS)
2. 13.00-14.00 - I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych (EFS),
3. 14.00-15.00 - I.2.1 Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej (EFRR).

data publikacji: 2019-05-07
banery - losowa kolejność
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl