Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jakie są najbardziej efektywne formy komunikacji z mieszkańcami obszaru LGD w zakresie realizacji LSR?
Kontakt telefoniczny
Kontakt osobisty w biurze
Spotkania / szkolenia
Lokalna prasa
Strona internetowa LGD
Informacje na portalach gminnych
Akcje promocyjne
Kontakt poprzez e-mail
Formularz kontaktowy na stronie internetowej
Komunikatory internetowe (np. Messenger)
Social media (np. Facebook)
Fiszki z pomysłami, składane bezpośrednio do biura LGD
Newsletter
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE
Czy na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska istnieje potrzeba rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych w zakresie:
agroturystyki
zagród edukacyjnych
gospodarstw opiekuńczych
krótkich łańcuchów żywnościowych
Którą z grup, uważają Państwo za grupę znajdującą się w niekorzystnej sytuacji na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska?
Dzieci i młodzież do 18 roku życia
Osoby młode - do 25 roku życia
Seniorzy - osoby powyżej 60 roku życia
Kobiety
Osoby z niepełnosprawnościami
Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami
Osoby poszukujące zatrudnienia, w tym mieszkańcy osiedli po-PGR
Migranci

Aktualności

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIA W RAMACH NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020

 „Możliwości finansowania działań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, aktywności lokalnej i wsparcia inwestycji lokalnych 2014-2020 na terenie LGD Puszcza Knyszyńska”

Prezes LGD Puszcza Knyszyńska Adam Kamiński zaprasza w imieniu Zarządu i Biura na cykl bezpłatnych szkoleń informacyjnych dotyczących pozyskiwania środków finansowych na działania odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności obszaru LGD Puszcza Knyszyńska. W ramach spotkań omówione zostaną działania konkursowe w ramach planowane w ramach LSR Puszcza Knyszyńska (PROW, EFS, EFRR) umożliwiające zrealizowanie projektów, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców, wspierania lokalnego rozwoju gospodarczego oraz wypromowania obszaru LGD.

W szczególności zapraszamy: mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli lokalnych samorządów oraz organizacji pozarządowych działających na obszarze dziesięciu gmin LGD Puszcza Knyszyńska.

 Zakres tematyczny szkoleń:

  1. Omówienie celów oraz odpowiadającym im przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska na lata 2014-2020.
  2. Prezentacja harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach LSR, w szczególności na lata 2016-2017.
  3. Omówienie ogólnych zasad przyznawania pomocy finansowej w ramach konkursów przewidzianych przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Knyszyńska: kto może ubiegać się o dofinansowanie, zakres projektów, planowane kwoty wsparcia.

Harmonogram szkoleń

 w Gminach obszaru LGD Puszcza Knyszyńska

MiejsceDataGodzinaMiejsce
Michałowo23.05.2016 

10:00 – 12:30

Urząd Miejski w MichałowieSala narad

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Knyszyn24.05.2016 

10:00 – 12:30

Knyszyński Ośrodek KulturySala widowiskowa

ul. Rynek 39

19-120 Knyszyn

Zabłudów25.05.2016 

10:00 – 12:30

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowieul. Rynek 8

16-060 Zabłudów

Wasilków30.05.2016 

10:00 – 12:30

Urząd Miejski w WasilkowieSala konferencyjna

ul. Białostocka 7

16-010 Wasilków

Juchnowiec Kościelny30.05.2016 

13:30 – 15:30

Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelnyul. Plac Królowej Rodzin 1

16-061 Juchnowiec Kościelny

Supraśl31.05.2016 

10:00 – 12:30

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraśluul. Cieliczańska 1

16-030 Supraśl

 

LGD Puszcza KnyszyńskaZapraszamy do kontaktu w sprawie szkoleń:

ul. Piłsudskiego 17

16-030 Supraśl

Tel. 85 7108 850

www.puszczaknyszynska.org

lgd@puszczaknyszynska.org

data publikacji: 2016-05-10
banery - losowa kolejność
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl