Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE

SENIOR - AKTYWNY OBYWATEL PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH – CZARNA BIAŁOSTOCKA

Burmistrz Czarnej Białostockiej przedkłada do konsultacji projekt „Program Współpracy Gminy Czarna Białostocka w roku 2017” -podstawowy dokument regulujący współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi działającymi na poziomie lokalnym.


Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Czarna Białostocka, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.


Czas trwania konsultacji: 04 - 18 października 2016 r.


Informacje o konsultacjach udostępnione są na stronie internetowej www.czarnabialostocka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.czarnabialostocka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4760:zaproszenie-do-udziau-w-konsultacjach-spoecznych&catid=34:aktualnoci&Itemid=62 oraztablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej.

 

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych),inwestycji i przedsięwzięć, które będą miały wpływ na ich życie codzienne i pracę, a obywatele mogą wyrażać swoje opinie, stanowiska i propozycje.  

Rząd  i samorządy mogą przeprowadzić konsultacje społeczne w wypadkach przewidzianych ustawowo (wtedy często są one obowiązkowe) oraz w innych sprawach ważnych dla mieszkańców.Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami określają uchwały rad odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego.

Mimo,iż wyniki konsultacji nie mają charakteru wiążącego, to przekazane w ten sposób opinie mieszkańców mogą powodować zmianę tworzonych dokumentów na korzystniejsze. Wyniki konsultacji pomagają tak zmienić projekty urzędu, aby odpowiadały na potrzeby mieszkańców. Ostateczną decyzję podejmują rządzący:  ostateczne projekty mogą zawierać większość zgłoszonych potrzeb, a czasem tylko niewielką ich część.

data publikacji: 2016-10-07 16:01:31
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl