Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

PODLASKIE DOŚWIADCZENIA DLA UKRAINY – WIZYTA PARTNERÓW Z UKRAINY W LGD PUSZCZA KNYSZYŃSKA
Delegację, w imieniu Lokalnej Grupy Działania  - Puszcza Knyszyńska,  powitały przedstawicielki Zarządu: Joanna Sokólska oraz Marta Małecka – Dobrogowska. Partnerzy z Ukrainy dzięki spotkaniu z zespołem LGD Puszcza Knyszyńska dowiedzieli się o programie LEADER oraz zasadach funkcjonowania LGD i zasadach wyboru projektów. Wizyta w Lokalnej Grupie Działania – Puszcza Knyszyńska to element promocji działalności organizacji oraz wsparcie partnerów ukraińskich w dzieleniu doświadczenia  - jak skutecznie i oddolnie wspierać rozwój lokalny i regionalny. 

2

Spotkanie w Lokalnej Grupie Działania Puszcza Knyszyńska to element międzynarodowego projektu „Polskie doświadczenia dla ukraińskich przemian”, realizowany przez Stowarzyszenie Szukamy Polski i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum, jest reakcją na zgłaszane przez stronę ukraińską zapotrzebowanie na wsparcie reformy rozwoju regionalnego. Ukraiński system wspierania rozwoju regionalnego zamienił się w ostatnich latach i ewoluuje w kierunku modelu polskiego tzn. opartego o konkursy ogłaszane przez samorządy i instytucje lokalne. Partnerem projektu jest Wołyńskie Centrum Zasobów (VRC). Misja VRC to wspomaganie aktywności, świadomości i odpowiedzialności obywateli na drodze wspierania społecznych inicjatyw.

W ramach projektu zaplanowano przeszkolenie, w oparciu o polskie doświadczenia, 15 przedstawicieli regionalnych komisji konkursowych. Podczas wizyty na Podlasiu uczestnicy wzięli udział w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, podczas którego zapoznali się m.in. z metodyką pracy nad Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego, Regionalnym Programem Operacyjnym, kryteriami i procedurami wyboru projektów, a także z przykładami najbardziej prorozwojowych przedsięwzięć zrealizowanych w ostatnich latach w ramach polityki rozwoju regionalnego.

Delegacja odwiedziła również kilka podlaskich gmin i 2 lokalne grupy działania (LGD Puszcza Knyszyńska i LGD Tygiel Doliny Bugu).Druga sesja szkoleniowa odbędzie się na Ukrainie. Wezmą w niej udział członkowie komisji konkursowych, przedstawiciele samorządów oraz lokalnych organizacji pozarządowych. Podczas warsztatów uczestnicy podzielą się swoimi spostrzeżeniami i wnioskami z pobytu w Polsce: zwrócą uwagę na podstawowe różnice, zgłoszą propozycje w sprawie ewentualnych zmian co do kryteriów i procedur wyboru projektów konkursowych w ich regionach. 

Projekt jest realizowany z programu „RITA – przemiany w regionie” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W ubiegłym roku z tego samego programu realizowaliśmy również projekt polsko-ukraiński „Wspólne działania – wspólne korzyści”, którego celem było budowania partnerstw pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi i przygotowywanie pomysłów na wspólne projekty.

1


data publikacji: 2017-07-07
banery - losowa kolejność
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl