Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE

WYOBRAŹMY SOBIE NIETYPOWE PRZYSTANIE W LESIE

O PROJEKCIE


Operacja mająca na celu wypromowanie idei „szlaków sztuki” jako możliwości poszerzenia oferty turystycznej obszaru LGD Puszcza Knyszyńska poprzez wykonanie projektów dzieł sztuki, w tym dzieł służących jednocześnie jako miejsca krótkotrwałego pobytu turysty, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska zaproponowała Lokalnej Grupie Działania Haute Lande Armagnac współpracę w zakresie turystyki na obszarach leśnych. Dzięki porozumieniu i wsparciu Parku Regionalnego Lande de Gascogne, delegacja polska gościła we Francji w dniach od 2 do 4 listopada 2016 r. w ramach planu „Od pomysłu do projektu”. W trakcie pobytu zorganizowano wizyty na terenie: Cap Cabane w Captieux, miejscu turystycznym Pissos, Graine de Forêt i w „Lesie Sztuki Współczesnej” w Garein; oraz odbyto wspólne sesje robocze. Natomiast Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska gościła delegację francuską z Lande de Gascogne w okresie od 9 do 12 lipca 2017 r. W skład delegacji weszli członkowie stowarzyszenia „Las Sztuki Współczesnej”, Parku Regionalnego Lande de Gascogne i Lokalnej Grupy Działania Haute Lande Armagnac.

Chwile wymiany doświadczeń zaowocowały po obu stronach jednakowym wnioskiem: oba terytoria to obszary leśne, położone w pobliżu regionalnych metropolii, bogate pod względem przyrodniczym, atrakcyjne i charakteryzujące się szerokim wachlarzem przykładów dziedzictwa natury i kultury; taka sama też jest po obu stronach chęć rozwoju lokalnej turystyki celem przedłużenia sezonu turystycznego i zwiększenia dochodów w sektorze turystycznym poprzez sprzedaż oferty pobytów turystycznych (od 1 do 3 nocy). W ten sposób zrodził się pomysł pracy nad projektem wspólnych działań, w wyniku których można byłoby zaoferować wyjątkową ofertę związaną z turystyką pobytową na obszarze leśnym, połączoną ze światem sztuki i kultury, korzystając przy tym z doświadczenia i badań ekspertów ze Stowarzyszenia „Las Sztuki Współczesnej”.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020. Główny temat współpracy to rozwój turystyki na obszarach leśnych. Najważniejsza idea tego projektu to stworzenie oryginalnej oferty pobytu na obu terytoriach w oparciu o innowacyjne wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych. Główne zadania planowane do wykonania to przygotowanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej do realizacji obiektów sztuki nowoczesnej pełniących jednocześnie funkcje użytkowe (obserwatorium przyrody; obiekt krótkotrwałego przebywania turysty) oraz rzeźb na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska oraz Landes de Gascogne.
Partnerami projektu po stronie francuskiej są: GAL Haut Lande d Armagnac, Parc Naturel Regional Lande de Gascogne oraz Stowarzyszenie „La Foret d Art Contemporain”. LGD Puszcza Knyszyńska będzie realizować ten projekt we współpracy z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej, Liceum Plastycznym w Supraślu, Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku i Nadleśnictwami Puszczy Knyszyńskiej.

Projekt ma następujące cele:
⦁    Wniesienie wkładu w promowanie dużego znaczenia dziedzictwa przyrody leśnej.
⦁    Upowszechnianie sztuki współczesnej i przedstawianie jej potencjalnego zastosowania.
⦁    Wzbogacenie oferty turystycznej obszarów wiejskich poprzez projektowanie innowacyjnych, nietypowych produktów oraz wspólne tworzenie nowych szlaków turystycznych.
⦁    Wspieranie współpracy pomiędzy artystami, organizatorami turystyki i instytucjami z obszaru Lande de Gascogne i Puszczy Knyszyńskiej.
⦁    Wykazywanie wartości dodanej współpracy: wzmocnienie pozytywnego wizerunku „Lasu Sztuki Współczesnej” poprzez realizację projektu o wymiarze europejskim, konsolidacja oferty turystycznej – ponadnarodowej – dla Parku Regionalnego Landów Gaskońskich oraz nadanie nowej dynamiki tematowi sztuki współczesnej na obszarze Puszczy Knyszyńskiej.
Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu to:
1.    Opracowanie koncepcji funkcjonalnej i lokalizacyjnej (wymogi techniczne obiektów sztuki nowoczesnej pełniących funkcję obserwatoriów przyrody; lokalizacja potencjalnych rzeźb i obiektów sztuki nowoczesnej pełniących funkcję obserwatoriów przyrody).
⦁    Wizyta studyjna w Polsce w dn. 14-18 listopad 2018 r. (m.in. oficjalna inauguracja projektu współpracy; omówienie wymagań technicznych obiektów sztuki nowoczesnej pełniących funkcję obserwatoriów przyrody po stronie polskiej i francuskiej; udział w konferencji prezentującej i promującej projekt oraz potencjalne miejsca lokalizacji obiektów; wizytacja potencjalnych miejsc lokalizacyjnych.
⦁    Wizyta studyjna we Francji w kwietniu 2019 (m.in. wybór i akceptacja miejsc realizacji projektu we Francji).
⦁    Przygotowanie koncepcji funkcjonalnej i lokalizacyjnej w Polsce – I kwartał 2019.
2.    Konkurs na dokumentację techniczną obiektów sztuki nowoczesnej pełniących funkcję obserwatoriów przyrody.
⦁    Opracowanie warunków konkursu, ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu, nagrodzenie 3 koncepcji: IV kwartał 2018 – II kwartał 2019.
⦁    Wykonanie pełnych dokumentacji technicznych jako trzy dodatkowe nagrody w konkursie – III kwartał 2019.
⦁    Wizyta studyjna w Polsce – m.in. udział w jury oceniającej prace konkursowe, udział w konferencji prezentującej wyniki konkursu: kwiecień 2019.
⦁    Wizyta studyjna we Francji – udział w pracach dotyczących wyboru artystów realizujących dokumentację techniczną: październik 2019, w tym trzech zwycięzców konkursu.  
3. Konkurs dla uczniów Liceum Plastycznego w Supraślu na projekt rzeźby/ instalacji sztuki nowoczesnej w lesie.
⦁    Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu, wybór trzech prac.
⦁    Wizyta studyjna we Francji,  tym zwycięzcy konkursu licealistów.
⦁    Wizyta studyjna w Polsce: udział w jury konkursowym; wizytacja miejsc lokalizacji rzeźb.
4.    Promocja projektu.
⦁    Wizyta studyjna w Polsce (m.in. przygotowanie materiałów promocyjnych: strona internetowa; udział w konferencji podsumowującej projekt).
⦁    Wizyta studyjna we Francji (m.in. przygotowanie materiałów promocyjnych: strona internetowa; udział w konferencji podsumowującej projekt).
⦁    Strona internetowa projektu (projekt graficzny, domena i serwer; przygotowanie materiałów, w tym dokumentacja z projektami rzeźb i obiektów sztuki nowoczesnej pełniących funkcję obserwatoriów przyrody oraz propozycja szlaków turystycznych sztuki nowoczesnej w lesie i e-biuletyn informacyjno-sprawozdawczy o projekcie, co trzy miesiące.

data publikacji: 2018-08-10 11:31:31
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl