Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

NOWE INWESTYCJE NA TERENIE LGD – GRATULUJEMY!
We wtorek 4 września 2018r. Zarząd Województwa Podlaskiego podpisał 5umów na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju - PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej. Dzięki tym działaniom rewitalizacji zostaną poddane obszary w czterech gminach znajdujące się wstanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.Łączna wartość dofinansowania podpisanych umów to 2.105.115,69 zł.

 


Beneficjent: Gmina Knyszyn

Tytuł projektu: Rewitalizacja rynku w Knyszynie

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja zabytkowego rynku w Knyszynie polegająca na utwardzeniu alejek, wykonaniu chodników, budowie sieci oświetleniowej, obelisku z płytą pamiątkową, fontanny oraz postawieniu ławek i koszy. Celem inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez lepszą organizację przestrzeni publicznej, poprawa bezpieczeństwa oraz udostępnienie zabytkowego terenu dla mieszkańców Knyszyna i turystów. 

 

 

Beneficjent: Gmina Michałowo

Tytuł projektu: Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki

Zakres projektu obejmuje przebudowę i adaptację zdegradowanego zabytkowego centrum miejscowości Jałówka w celu nadanie nowych funkcji kulturalnych, społecznych i edukacyjnych, ulepszenia estetyki oraz udostępnienia rewitalizowanego terenu mieszkańcom i turystom.

Prace obejmują: budowę  placu wypoczynkowego z fontanną, budowę  placu wypoczynkowego z pomnikiem - popiersie Zygmunta II Augusta, budowę  placu zabaw dla dzieci, budowę ciągów pieszych, zagospodarowanie terenów zielonych oraz uzupełnienie całości elementami małej architektury typu: ławki parkowe, kosze na odpady, kosze na psie odchody, tablice informacyjne, tablice ogłoszeń,stojak na rowery, wykonanie oświetlenia i uzbrojenia terenu.

 

 

Beneficjent: Gmina Gródek

Tytuł projektu: Rewitalizacja budynku byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja budynku byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską wraz z nadaniem nowych funkcji, w tym edukacyjno- społecznych.

Inwestycja polega na przebudowie i adaptacji budynku szkoły, wykonaniu zbiornika na ścieki sanitarne oraz studni wierconej, zagospodarowaniu i ogrodzeniu terenu, budowie placu zabaw.

Realizacja wszystkich zaplanowanych działań przyczyni się do zwiększenia dostępu do usług społecznych i kulturalnych społeczności lokalnej.

 


Beneficjent: Gmina Gródek

Tytuł projektu: Rewitalizacja budynku byłego OSP i przyległych terenów w Nowosiółkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską

Zadanie polega na przebudowie istniejącego budynku OSP, budowie zbiornika na ścieki oraz studni wierconej, ogrodzeniu nieruchomości oraz budowie siłowni zewnętrznej.

Realizacja wszystkich zaplanowanych działań przyczyni się do zwiększenia dostępu do usług społecznych i kulturalnych społeczności lokalnej.

 

 


Beneficjent: Gmina Wasilków

Tytuł projektu: Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego w Wasilkowie

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wraz z doziemną instalacją oświetleniową terenu, odwodnieniem boisk i przyłączem kanalizacji deszczowej.

Celem projektu jest utworzenie atrakcyjnego i ogólnodostępnego miejsca rekreacji dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, zwiększenie dostępności obiektu użyteczności publicznej dla społeczności lokalnej oraz nadanie mu funkcji społecznych i kulturalnych.

 

 

 

Życzymy powodzenia w realizacji projektów.

 
data publikacji: 2018-09-13
banery - losowa kolejność
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl