Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE

NABÓR 6/2020 PALe

NABÓR 6/2020 - Wyniki oceny wniosków
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 6/2020 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I.1.1. Programy Aktywności Lokalnej OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 6.
1. Protokół z posiedzenia Rady z dnia 15.05.2020r.
2. Lista operacji zgodnych z LSR, w tym z Programem. 
3. Lista operacji wybranych.
4.     Lista operacji niewybranych.
Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z  udziałem  lokalnej społeczności  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1167, tekst jednolity ze zm.), podmiotowi  ubiegającemu  się  o  wsparcie  przysługuje  prawo wniesienia  protestu od  negatywnej  oceny  zgodności  operacji z  LSR. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rozpatrywania protestu znajdują się w Procedurach oceny wniosków i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD.
data publikacji: 2020-06-05 18:21:26
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl