Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE

NABÓR 12/2021 Rewitalizacja małej skali

NABÓR 12/2021 - Wyniki oceny wniosków
Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 12/2021 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 9- Rewitalizacja małej skali, RPOWP 2014-2020.
1. Protokół z posiedzenia Rady z dnia 16.09.2021r.
2. Lista operacji zgodnych z LSR, w tym z Programem. 
3. Lista operacji wybranych.
Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z  udziałem  lokalnej społeczności  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1167, tekst jednolity ze zm.), podmiotowi  ubiegającemu  się  o  wsparcie  przysługuje  prawo wniesienia  protestu od  negatywnej  oceny  zgodności  operacji z  LSR. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rozpatrywania protestu znajdują się w Procedurach oceny wniosków i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD.
data publikacji: 2021-09-24 14:56:45
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl