Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE

Aktualności

KOMUNIKAT Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2019r. dotyczący zmiany zapisów załączników do ogłoszenia o naborze nr 1/2019 i 2/2019 (EFS)- obowiązuje od 16.10.2019
Informujemy, iż w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaktualizowano Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków (nr 1/2019 i 2/2019) o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD dostosowując zapisy do nowej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie:
– definicji personelu projektu,
– katalogu wydatków niekwalifikowalnych,
– katalogu kosztów pośrednich,
– zwiększenia wartości progu środka trwałego wliczanego do limitu określonego w SZOOP.
Dostosowano również załączniki do Warunków udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD:
– Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS)
– Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS.

Aktualizacja Wzoru wniosku wynika z udostępnienia nowej wersji GWA EFS (wersja 2.1.4 i 2.1.5), natomiast zmiany w Instrukcji dotyczą dostosowania zapisów dokumentu do zaktualizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Uaktualnione wzory dokumentów dostępne są stronach naborów: 
- 2/2019 I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych

Uzasadnienie:
Powyższa zmiana jest spowodowana koniecznością dostosowania zapisów do nowej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
data publikacji: 2019-10-18
banery - losowa kolejność
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl