Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

KOMUNIKAT W RAMACH NABORU 1/2019 i 2/2019 z dn. 30.10.2019r. (obowiązuje od 22.10.2019r.)
Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie projektów z EFS dotyczy:
-        wprowadzenia obowiązku stosowania zapisów Szczegółowych wytycznych dotyczących realizacji danego rodzaju projektów,
-        zmiany zapisu dot. zrealizowania zadania objętego kwotą ryczałtową, ale niezgodnie z założeniami i standardami określonymi we wniosku o dofinansowanie,
-        modyfikacji zapisów dot. stawek jednostkowych.

Ponadto zmianie uległy zapisy OWU w następującym zakresie:
-        wprowadzenie informacji o możliwości zatrzymania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w przypadku wystąpienia podejrzenia nieprawidłowości,
-        wykreślono obowiązek stosowania aspektów społecznych w ramach zamówień publicznych i zasady konkurencyjności,
-        zmieniono zapisy dotyczące zasad wykorzystania oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzenia pzp lub zasady konkurencyjności.

Nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD obowiązuje od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Podlaskiego, tj. od 22 października 2019 roku. 

data publikacji: 2019-10-31
banery - losowa kolejność
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl