Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

INFORMACJA o realizowanej operacji p.n. "Od pomysłu do zmiany. Konferencja Sieciująca LGD: Promocja i Współpraca Regionalna i Międzyterytorialna"

Partnerem Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska jest Stowarzyszenie UROCZYSKO. Operacja będzie realizowana w terminie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 października 2018r.
Celem operacji jest nabycie wiedzy, wymiana doświadczeń i pogłębienie współpracy  pomiędzy 12 Lokalnymi Grupami Działania z woj. podlaskiego w zakresie współpracy regionalnej i międzyterytorialnej, m.in. poprzez prezentację praktyk wdrażania projektów współpracy, nawiązywanie kontaktów, wzmocnienie umiejętności w zakresie zarzadzania projektami oraz promocję i upowszechnienie dobrych praktyk współpracy w zakresach związanych z głównymi tematami wskazanymi przez KSOW: 1 (tworzenie partnerstw); 5 (środowisko naturalne); 7 (zielona gospodarka); 8 (przedsiębiorczość); 10 (społeczeństwo cyfrowe); 11 (sieć partnerskiej współpracy); 12 (zarządzanie projektami); 13 (planowanie rozwoju lokalnego).
Elementem wzmacniającym efekt realizowanej konferencji oraz możliwości kooperacyjnych podlaskich LGD będzie przygotowanie i dystrybucja do wykorzystania przez LGD e-publikacji w formie wizerunkowej dotyczącej każdej z podlaskich LGD. Będzie ona mogła być wykorzystana stosownie do potrzeb LGD w zakresie kooperacji i promocji swojej organizacji.
Projekt skierowany jest do przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnej Grupy Rybackiej z woj. podlaskiego, w tym pracowników Biur, przedstawicieli Zarządów, Rad lub innych organów LGD oraz członków LGD, przedstawicieli urzędów i instytucji wdrażających RLKS.
Efektem długofalowym operacji będzie nawiązanie kontaktów, które przyczyniają się do realizacji potencjalnych projektów współpracy.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

data publikacji: 2018-08-01
Załączone pliki:
LGDPK_informacja o operacji
banery - losowa kolejność
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl