Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji
Menu boczne
Ankieta
Jak oceniasz poziom życia na terenie LGD Puszcza Knyszyńska?
DOBRZE
ŚREDNIO
ŹLE

Razem lepiej

INFORMACJA O PROJEKCIEProjekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.04.2017. – 30.09.2018. 

Wartość projektu: 897 673,75 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 851 973,75 zł

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu reintegracji i aktywności społeczno-zawodowej 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gmin Jasionówka, Knyszyn i Choroszcz poprzez udział w zajęciach z zakresu integracji społecznej, specjalistycznym doradztwie zawodowym, szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz stażach zawodowych realizowanych w miejscu pracy.

Uczestnicy projektu:
Projekt skierowany jest do 60 osób (28 kobiet i 32 mężczyzn) korzystających ze świadczeń OPS, które spełniają łącznie następujące warunki:
o zamieszkują gminy Jasionówka, Choroszcz lub Knyszyn,
o są osobami bezrobotnymi i/lub z innych powodów znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. 

W ramach projektu oferujemy: 
1. wsparcie coachingowe,
2. warsztaty rozwoju osobistego,
3. wsparcie psychologiczne, 
4. animacje w środowisku lokalnym, 
5. pośrednictwo pracy, 
6. poradnictwo zawodowe, 
7. szkolenia zawodowe – dla 55 uczestników projektu:
· spawacz metodą TIG (10 osób),
· kurs prawo jazdy kat. B (10 osób), 
· magazynier z obsługą wózków widłowych (5 osób),
· kurs obsługi kas fiskalnych ( 10 osób), 
· kurs opiekun osób starszych (20 osób). 
8. staże zawodowe dla 30 osób, 
9. praca socjalna. 

Harmonogram realizacji projektu:
o Rekrutacja do projektu: I tura: IV – V 2017, II tura: XI 2017
o Wsparcie socjalne: V 2017 – IX 2018
o Wsparcie coachingowe: V 2017 – IX 2018
o Warsztaty rozwoju osobistego: V 2017 – IX 2018
o Wsparcie psychologiczne: V 2017 – IX 2018
o Działania o charakterze środowiskowym (prace animacyjne): V 2017 – IX 2018
o Pośrednictwo pracy: V 2017 – VIII 2018
o Poradnictwo zawodowe: V 2017 – VII 2018
o Szkolenia zawodowe: VI 2017 – VII 2018
o Staże zawodowe: VIII 2017 – IX 2018

Zapisy i informacje:

Biuro Lidera Projektu 
o Caritas Archidiecezji Białostockiej: Białystok, ul. Warszawska 32; 
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, nr tel. 85 651 9008.
Biura Partnerów Projektu
o Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska: Supraśl, ul. Piłsudskiego 17; 
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, nr tel. 85 7108 850; 
o Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy: Choroszcz, ul. Dominikańska 2; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, nr tel. 85 71322 41;
o Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasionówce: Jasionówka, ul. Rynek 19/3,4; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, tel. 85 7278 042;
o Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie: Knyszyn, ul. Rynek 39; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, tel. 85 7279 995. 


                                                                                                   
data publikacji: 2017-05-08 17:48:24
Załączone pliki:
Plakat Razem lepiej
copyright © 2016 | projekt serwisu i oprogramowanie choruzy.pl